Hjallastefnan leitar að metnaðarfullum einstaklingi í starf fjármálastjóra.

Hjallastefnan leitar að metnaðarfullum einstaklingi í starf fjármálastjóra. Um er að ræða fjölbreytt starf er lýtur að fjármálum og rekstri fyrirtækisins.
Hjallastefnan er frumkvöðull í rekstri menntafélags sem á og rekur 15 leikskóla og þrjá grunnskóla í 11 sveitarfélögum. Fjármálastjóri starfar í miðlægu teymi á skrifstofu félagsins í Kópavogi.

Starfssvið:

• Umsjón og ábyrgð á daglegri fjármálastjórn.
• Umsjón, ábyrgð og eftirfylgni með fjárhags- og rekstraráætlunum.
• Greining og gerð stjórnendaupplýsinga.
• Kostnaðareftirlit, reikningshald og uppgjör.
• Umsjón og ábyrgð á milli- og ársuppgjörum.
• Samskipti og samningar við hagaðila.
• Aðkoma að fjölbreyttum verkefnum.
• Þátttaka í stefnumótun.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf á sviði viðskipta og/eða rekstrar. Meistarapróf æskilegt.
• 3-5 ára reynsla af sambærilegu starfi.
• Mjög góð þekking á reikningshaldi, uppgjörum og áætlanagerð.
• Reynsla af greiningarvinnu og framsetningu fjármálaupplýsinga.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
• Reynsla af umbótaverkefnum og sjálfvirknivæðingu.
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi.
• Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi.

Umsóknarfrestur er til og með 17. janúar næstkomandi. Sótt er um starfið á www.vinnvinn.is. Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur um hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.
Umsjón með starfinu hefur Jensína K. Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is) og Hilmar G. Hjaltason (hilmar@vinnvinn.is).